Stara piła do kamienia Demitz-Thumitz

Eröffnung Alte Steinsäge

 

„Turystyczny koń pociągowy“ stara piła do kamienia została otwarta

 

Centrum Demitz-Thumitz wzbogaciło się o kolejną tematyczną atrakcję: Naprzeciwko placu informacyjnego zbudzono ze snu śpiącą królewnę, szlifiernię kamienia czynną do 1990 roku. Z dużym zamiłowaniem do szczegółów firmy specjalistyczne i wolontariusze przywrócili starej pile do kamienia jej pierwotny stan. Za przyciśnięciem guzika przewodnicy ze stowarzyszenia Granitdorf e.V. mogą teraz zaprezentować zwiedzającym historyczne cięcie kamienia. Krótkie filmy wyjaśniają w zrozumiały sposób różne techniczne rozwiązania, wypowiadają się także byli pracownicy kamieniołomów z góry Klosterberg.

 

Przeciwieństwem warsztatu, utrzymanego w wiernie odtworzonym klimacie  stanu oryginalnego, jest sala wykładowa z elementami szkła i granitu. Jej wystrój ukazuje  możliwości zastosowania obu materiałów i kreśli parabolę do teraźniejszości. Aktualne wyroby huty „Julia“ z gminy partnerskiej są prezentowane obok różnych pamiątek z granitu i szkła. Tablice dostarczają informacji o poszczególnych operacjach podczas wydobycia i obróbki granodiorytu o nazwie handlowej „łużycki granit“. W podświetlanych witrynach eksponaty ukazują twarde, ale i wolne życie w kamieniołomach.

 

Otwarcie Starej Piły do kamienia we wiosce granitowej było możliwie dzięki wsparciu z programu UE dla inicjatyw i przedsięwzięć transgranicznych Saksonia-Polska. W finansowaniu projektu partycypowało także Wolne Państwo Saksonia. W mowie inauguracyjnej w ramach otwartej wioski granitowej pani burmistrz Pallas podkreślała konieczność kontynuacji wsparcia, zwłaszcza dla przedsięwzięć na terenach wiejskich. Bez tej pomocy byłoby trudno kłaść akcenty na obszary przeżyć w obrębie wsi.

 

W ramach inauguracji 15.09.2013 r. gmina partnerska Piechowice zaprezentowała się warsztatem grawerowania szkła. Wystawa objazdowa informowała o całym projekcie oraz o transgranicznym szlaku przeżyć „Drogi do szkła i granitu“. Partner projektu Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. podkreślił w mowie powitalnej szczególne emocjonalne elementy projektu: Ludzie przypominają sobie o znawstwie potrzebnym do obchodzenia się ze szkłem i granitem, budują dumę i tożsamość z własnym regionem.

 

Można już zwiedzać starą piłę do kamienia:

 

Tourismus-Kontaktbüro Gemeinde Demitz-Thumitz

Pan Johannes Rast

+49-3594-775913

+49-174-6933067

 

Erlebnismuseum Alte Steinsäge

 

Serdecznie witamy w muzeum przeżyć "Stara piła do kamienia"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat projektowy dotyczący realizacji muzeum przeżyć "Stara piła do kamienia"

Zainteresowanie mieszkańców i gości zaskoczyło organizatorów: Ponad 30 zainteresowanych osób zebrało się w sali straży pożarnej Demitz-Thumitz, żeby zasięgnąć informacji o aktualnym stanie prac nad muzeum przeżyć „Stara piła do kamienia“. W ramach transgranicznego projektu "Drogi do szkła i granitu - Szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim Demitz-Thumitz będzie mogło dołożyć kolejną cegiełkę do koncepcji obszaru przeżyć „Wioska granitowa”. Na terenie dawnej szlifierni kamienia Mildner, naprzeciwko placu informacyjnego w centrum miejscowości gminy granitowej, powstaje muzeum przeżyć, w którym będzie zaprezentowany kamień i technika jego obróbki.

 

Pani Domsch ze stowarzyszenia Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. , trzeciego partnera projektu obok gminy  Piechowce, wprowadziła w tematykę projektu. Prócz tych dwóch zadań inwestycyjnych w obu miejscowościach powstanie szlak przeżyć „Szkło-granit“ jako trasa  rowerowa między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim. Podczas tego wzdłuż trasy zostaną pokazane osobliwości wykonane z kamienia naturalnego i szkła. Turyści odkryją porzucone i aktywne kamieniołomy, interesujące przykłady zastosowania szkła i kamienia w kościołach i majątkach rycerskich  a przy okazji dowiedzą się, jak dzisiaj pracuje się z tymi materiałami.

 

W ramach projektu zostaną opracowane materiały informacyjne o potencjale turystycznym Piechowic i Demitz-Thumitz ze szczególnym naciskiem na szkło i granit. Wspólne logo wskazuje na intensywną współpracę trzech partnerów projektu. Prócz tego w przyszłości pięć różnych artykułów promocyjnych ma zwracać uwagę turystów na gminy tematyczne.

 

Głównym zadaniem podczas tego wydarzenia było jednak opracowanie koncepcji muzeum przeżyć „Stara piła do kamienia“. Kierownik urzędu budowlanego, pan Matthies, zapoznał zebranych z obecnym stanem prac. Uczestnicy mogli na miejscu stworzyć sobie wyobrażenie o możliwościach projektowych. Następnie dyskutowano w grupach roboczych o prezentacji medialnej, włączeniu dostępnej techniki obróbki kamienia do koncepcji ogólnej pomieszczeń i terenu zewnętrznego. Goście z Polski brali aktywny udział w wymianie myśli, trzech tłumaczy troszczyło się o dobre zrozumienie. W taki sposób polscy architekci mogli wykorzystać swoją wiedzę specjalistyczną i przedstawić dobre pomysły na koncepcję ogólną. Pani Barber, pan Nadolny i pan Schöne byli moderatorami w grupach roboczych i na koniec przedstawili wszystkim zebranym wyniki prac poszczególnych grup.

 

Jednomyślność panowała w kwestii jak najwierniejszego zachowania autentycznego charakteru pomieszczenia warsztatu. W pomieszczeniu wystawienniczym ma przeważać nowoczesny wystrój. Nowoczesna technika prezentacji zabierze odwiedzających w podróż od historii do teraźniejszości wydobycia i obróbki kamienia. Poza tym ustalono, że nie po raz ostatni grupy robocze zastanowią się nad realizacją muzeum. Zapoczątkowano wspólny proces  – także na drodze wymiany z polskimi gośćmi.