Szkło i granit są coraz mocniej dostrzegane w sferze turystycznej i publicznej

 

Dnia 19 września 2011 roku oficjalne rozpoczęto nowy projekt transgraniczny w Demitz-Thumitz. Wspólnie z karkonoską gminą Piechowice oraz Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. gmina chciałaby podkreślić charakter miejscowości, których historia jest nacechowana działalnością rzemieślniczą i przemysłową.

W Piechowicach w ciągu dwóch lat powstanie tzw.  "Szklany ogród" – obszar przeżyć w sąsiedztwie jedynej jeszcze działającej huty szkła.


W Demitz-Thumitz odpowiednikiem będzie dawna szlifiernia kamienia Mildner naprzeciwko nowego placu informacyjnego w centrum gminy, która zostanie przebudowana na muzeum przeżyć. Obok starych technik obróbki zwiedzający będą mogli w warsztacie sami dotknąć kamienia, dzięki technice multimedialnej zapoznać się z informacjami o powstawaniu, wydobyciu i przetwarzaniu granitu, odwiedzać różne wystawy, seminaria, warsztaty. Planuje się opracowanie szerokiej oferty i przez to przyciągnięcie do tego miejsca przede wszystkim turystów, wycieczek szkolnych i rodzin.

Jako specjalną wartość dodaną gminy obiecują sobie intensywną wymianę i wzajemne wycieczki do partnera projektu. Obok wspólnych spotkań i planowania w okresie realizacji projektu planuje się także wzajemne coroczne wizyty, wystawy, współpracę przy wydarzeniach jak czerwcowy Kryształowy Weekend w Piechowicach czy otwarta Wioska Granitowa. Prócz tego ma powstać szlak przeżyć „Szkło-granit“ między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim. Wskazówki dotyczące osobliwości i budowli wzdłuż zaplanowanej trasy zostaną ujęte w formie dwujęzycznej publikacji.

Obok intensywnych działań i wspólnych przedsięwzięć jako takich istotna pozycję zajmą marketing i celowana promocja. Dlatego zaplanowano zorganizowanie wystawy objazdowej w obu regionach. Wspólnie prowadzona strona internetowa ma po zakończeniu projektu informować o wydarzeniach. Reklamą dla obu tematów mają być małe gadżety tzw. „give-a-ways“. Wielojęzyczne ulotki i tablice dostarczą informacji o historii i wyjątkowości gmin, które w sposób szczególny są nacechowane przez szkło lub granit.

Partnerzy projektu na spotkaniu 19 września uzgodnią treści pierwszego dużego, wspólnego  warsztatu w Piechowicach, który jest zaplanowany na październik. To wydarzenie ma być skierowane przede wszystkim do aktorów regionalnych – stowarzyszeń, przedsiębiorstw, gestorów turystyki i zainteresowanych obywateli.